Chov

Více než 45 let se intenzívně zabývám chovem exotického ptactva.

Začínal jsem „drobotinou“ - v šedesátých letech minulého století jsem choval zebřičky, motýlky rudouché, různé druhy astrildů, pásovníky a pravidelně jsem též odchovával amadiny diamantové a gouldové, což byl v té době značný úspěch.

V 70.letech 20.století jsem přešel na chov rosel a tím jsem se začal věnovat australským papouškům. Rosely nádherné v klasickém přírodním zbarvení měly tehdy nádhernou žluť na zádech a břichu. Ale koncem 80. let tento poddruh zcela vymizel z našich voliér vlivem komerce, neboť se v důsledku co největšího odchovu přistoupilo k příbuzenské plemenitbě a křížení s jinými poddruhy, především s východním. Cena rosel mezi chovateli klesla až na 50,- Kč a o rosely přestal býti zájem. Teprve až kolem roku 2005 se začíná objevovat ve Francii tato již dříve nádherně zbarvená rosela, ovšem již pod exotickým názvem „Gold mantel“.

Koncem 80.let se mezi „zanícené chovatele rosel“ dostalo několik párů rosel pastelové, skořicové a červené mutace, které jsem tehdy měl též ve voliéře a zdárně je všechny odchovával. Mutaci pastelovou jsem použil v kombinaci s červenou mutací a jako první v naší republice jsem v roce 1993 docílil nádherné mutace červenopastelové.

V roce 1991 byla odchována v Německu mutace lutino a o rok později v Belgii kombinace lutino a červené – rubino. Rosely lutino i rubino potom po několik chovných sezon patřily i mezi skvosty v mé voliéře.

Kolem roku 2000 jsem začal „propadat“ také barevným mutacím papoušků zpěvavých, které jsem si dovážel od známých belgických a holandských chovatelů. Postupně mými klecemi prošly všechny možné mutace i kombinace v dostupných barvách až po oranžové rubino v roce 2007.

Společně s roselami a pap.zpěvavými jsem se zabýval chovem pap.mnohobarvých, rudobřichých, kouřových, barnardů klonkurských a jižních, princezek žlutých a modrých, kakadu růžových, papoušků karmínových, amboinských, královských a červenokřídlých.

V současné době chovám ve svých voliérách papoušky královské žluté, papoušky červenokřídlé žluté a šedozelené a papoušky horské lutino.

Všechny mnou chované druhy /mimo pap.zpěvavých/, jsem choval a chovám v celoročně nevytápěných voliérách s dřevěnou konstrukcí, avšak zcela zakrytých. V únoru 2001 noční teploty dosahovaly ve voliéře v noci po celý týden -17°C až -21°C , denní pak -10°C až -13°C a všichni moji papoušci zdárně tyto extrémní teploty přestáli bez jakékoliv újmy na zdraví. Budky mám pověšeny v klecích na stěnách celoročně, mimo hnízdní sezonu mám vletové otvory zakryty prkénkem. Papouškům umožním pouze jedno hnízdění na jaře. Jsem zásadně proti druhým hnízděním v sezoně, neboť z těchto pozdních hnízdění nejsou již většinou kvalitní ptáci a tudíž i nevhodný materiál pro další chov.

Závěrem bych chtěl velice poděkovat mé manželce Haně, díky jejímuž pochopení a pomoci se mohu věnovat tomuto mému celoživotnímu koníčku.

Snímky zde zveřejněné jsem sám nafotografoval, některé nejsou asi tak kvalitní, jsem pouze amatérský fotograf!

Diplomy

Copyright © Milan Kubín.